Jak na uke akordy 5 – Mollové tóniny

Autorem tohoto příspěvku je Jiří Cvrkal, děkujeme !

Všechny díly seriálu: 1-  Transpozice2 – Hlavní akordy3 -Vedlejší akordy4 – Kadence5 – Mollové tóniny6 – Mimotonální dominanty

Mollové tóniny  – hlavní a vedlejší akordy

Navazuji na svůj příspěvek pro úplné začátečníky. Zatím jsme se naučili jak se orientovat v durových tóninách a nyní se naučíme jak se orientovat v tóninách mollových. Nebojte se víc už jich nebude, jen durové a mollové. Pokud jste pochopili jak se podle pravítek, které jste si namalovali, postupovat v durových tóninách, tak pro vás bude úplná brnkačka, naučit se to i v tóninách mollových. Základní akordy jsou zase stejně daleko od sebe, vedlejší jsou trošku posunuté, ale hlavní rozdíl je v tom, že hlavní akordy jsou moll a vedlejší dur. Výjimkou je dominanta, která je vždy a všude durová. Dominantám se budu věnovat v příštím díle.

Zase je potřeba si na proužek papíru nakreslit níže uvedená pravítka. Stačí jen ta spodní. Horní můžete použít z dřívějších návodů. Takovou základní mollovou tóninou je A moll, proto šipka ukazuje na A. Zase posouváním šipky si najdete tóninu, která vám nelépe vyhovuje. Tentokrát nebudu uvádět kadence, ale můžete si základní akordy procvičit (případně transponovat) na těchto písničkách. Slavíci z Madridu a na Ryvolově písničce Ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Vedlejší akordy najdete zase v písni Ďáblovo stádo (Nebeští jezdci) a ve Wabiho Hudsonských šífech.

Poznámka na závěr: Písničky v mollových tóninách často používají i vypůjčené akordy z tónin durových. Často kombinují moll i dur a to v tzv. paralelních tóninách. Uvedu příklad některých paralelních tónin: Amoll/Cdur; Dmoll/Fdur; Emoll/Gdur. Určitě si dokážete nastavit pravítka pro transpozici a najít další kombinace, které potřebujete.
Také jsou často písničky napsané tak, že sloka je v moll a refrén v dur. Bývá to často přechod do paralelní tóniny (př. Amoll do C dur), nebo do stejnojmenné tóniny (př. Amoll do A dur). Možná je to už pro někoho složitější. V této lekci je hlavní naučit se ty tři základní mollové akordy ve svých oblíbených tóninách. Tóniku-moll, subdominantu-moll, a dominantu-dur. K tomu ostatnímu se můžete vrátit až později, až budete pociťovat potřebu se to naučit.

Jedna myšlenka na “Jak na uke akordy 5 – Mollové tóniny”

Komentáře nejsou povoleny.