Různé koncerty v blízké době

11. července od 18hod vystoupí Ukulele Orchestra jako Brno na Slatinském kulturním létě, Přemyslovo náměstí, Brno.

13. července vystoupí René Souček na Festivalu slunce ve Strážnici.

14. července od 17hod – Mirek Kemel s kapelou, Léto v Klášterní zahradě – Cheb. Mirek Kemel zpívá své autorské písně a doprovází se na akordeon, kytaru a ukulele.

18. července od 22hod vystoupí Ukulele Orchestra jako Brno v Metro Music Baru v Brně.

Jak na uke akordy 6 – Mimotonální dominanty

Autorem tohoto příspěvku je Jiří Cvrkal, děkujeme !

Všechny díly seriálu: 1-  Transpozice2 – Hlavní akordy3 -Vedlejší akordy4 – Kadence5 – Mollové tóniny6 – Mimotonální dominanty

Mimotonální dominanty

Už jsme probrali všechny hlavní i vedlejší akordy, ale jistě zjišťujete, že v písničkách se občas vyskytují i akordy, které do naší teorie tak nějak nezapadají. Mohou to být 1/ náhodně zvolené akordy 2/ akordy vypůjčené z jiné tóniny, zejména pak dominanty.

Existují pouze tři typy akordů. Durové, mollové a dominantní. Všimněte si, že dominantní akordy, které jsou vlastně taky durové, dáváme do jiné skupiny než “obyčejné” durové, neboť mají v hudbě svoje zvláštní a důležité postavení.

My si dnes povíme něco o vypůjčených dominantách z jiné tóniny. Odborně se jim říká mimotonální dominanty. V písničkách se vyskytují velice často a většinou si ani nevšimneme, že je tam nějaké vybočení do jiné tóniny. V minulých příspěvcích jsme si ukázali, jak pomocí pravítek najít dominantu k dané tónice. Bude možná dobré vrátit se zpět a ještě si to zopakovat. U mimotonálních dominant je celý problém v tom, že si kterýkoliv akord v písničce představíme jako dočasnou tóniku a před ni předřadíme její dominantu. Potom pokračujeme dál, jako by se nic nestalo. Jednoduché, že? Viz. Př. 1

Ve zpěvnících jsou většinou uváděny akordy ve zjednodušené verzi. Např. Červená řeka se hraje správně takto: Viz Př.2.

Není to nic jiného, zařazení mimotonálních dominant. Zde je třeba si všimnout, že F7 není v tomto případě tónika, ale dominanta k akordu Bb dur čili subdominantě. V tónině Bb dur je skutečně dominanta akord F7. Zkuste si to ověřit pomocí pravítek. Že je akord dominanta poznáte podle toho, že je označený jako “7”. A7, D7, E7 apod. Tónika ani subdominanta takové označení nemůže mít. (U mollových akordů však tohle neplatí.) Zní to možná zpočátku trochu složitě, ale v praxi je to velice jednoduché. Věřím, že za chvíli si budete tyto dominanty umět sami doplňovat na vhodných místech ve svých písničkách. Ale pozor všude se to nehodí a taky s tím šetřete!

A teď přijde to nejdůležitější! Tak jak měla v př.2 subdominanta svoji dominantu, tak může mít i dominanta svoji dominantu. U swingových písniček je to téměř pravidlem. A teď se nelekněte, i ta dominanta dominanty může mít svoji dominantu. A ta také svoji atd. až vznikne tzv. řetěz dominant. Pro zjednodušení je můžeme nazývat druhou dominantou, třetí dominantou atd. Nejlepší bude ukázat to na nějakém příkladě. Refrén známé písničky Ivana Mládka Jez. Př. 3

Někomu možná pomůže naučit se řetězec dominant bez hledání podle pravítek. K tomu účelu může sloužit tzv. kvintový kruh Př.4 Ve své tónině si najdete dominantu a po směru hodinových ručiček potom druhou dominantu, třetí, čtvrtou… Hrajeme je však proti směru hodinových ručiček a skončíme tónikou, ze které jsme vyšli. Uvedu příklad v tónině D dur: H7-E7-A7-D, v tónině F dur: D7-G7-C7-F. V některých skladbách jsou dom. dvě, v jiných tři nebo čtyři. Někdy se daná dominanta nahrazuje mollovým akordem se stejným názvem. Např. E7 nahradíme Emi. Není na to žádná teorie, ale často to v písničkách bývá. V Dur: H7-Emi-A7-D.


To je asi tak všechno. Pokud tohle všechno pochopíte, stanou se z vás ostřílení hráči. Možná ještě uvedu nějaké doplňky z praxe nebo pohled z jiné strany, ale tohle jsou ty hlavní věci.

 

Jim’s Ukulele Songbook – obrovský zpěvník

Jim’s Ukulele Songbook je obrovský zpěvník (cca 2300 stran), dostupný ve verzích pro ukulele, baritone ukulele, kytaru, banjo, mandolínu.., pro praváky i leváky, s obrázky akordů a často i s odkazy na videa. Nyní je venku nová verze Vol1 březen 2018.  Slušná práce !  Tady je odkaz na nejběžnější verzi pro ukulele.

Děti úplňku: Terka Zajícová – Fool Moon Kid

Citujeme ze stránek www.detiuplnku.cz, které si rozhodně zaslouží podporu:

Tereza Zajícová je sestra autistické Dorotky z celovečerního dokumentu Děti úplňku, který vloni uvedla Česká televize. O leckdy nelehkém soužití a náročných situacích složila tehdy šestnáctiletá Tereza písničku. O dva roky později “Full Moon Kid” natáčí a hraje k tomu na ukulele. Chce tím upozornit na neuspokojivou situaci v péči o lidi a rodiny postižené poruchou autistického spektra (PAS). Tereza se v rámci dubna – měsíce autismu, zapojuje do kampaně spolku Naděje pro Děti úplňku, který usiluje o systémovou změnu fungování sociálních služeb v Česku.

Jak na uke akordy 5 – Mollové tóniny

Autorem tohoto příspěvku je Jiří Cvrkal, děkujeme !

Všechny díly seriálu: 1-  Transpozice2 – Hlavní akordy3 -Vedlejší akordy4 – Kadence5 – Mollové tóniny6 – Mimotonální dominanty

Mollové tóniny  – hlavní a vedlejší akordy

Navazuji na svůj příspěvek pro úplné začátečníky. Zatím jsme se naučili jak se orientovat v durových tóninách a nyní se naučíme jak se orientovat v tóninách mollových. Nebojte se víc už jich nebude, jen durové a mollové. Pokud jste pochopili jak se podle pravítek, které jste si namalovali, postupovat v durových tóninách, tak pro vás bude úplná brnkačka, naučit se to i v tóninách mollových. Základní akordy jsou zase stejně daleko od sebe, vedlejší jsou trošku posunuté, ale hlavní rozdíl je v tom, že hlavní akordy jsou moll a vedlejší dur. Výjimkou je dominanta, která je vždy a všude durová. Dominantám se budu věnovat v příštím díle.

Zase je potřeba si na proužek papíru nakreslit níže uvedená pravítka. Stačí jen ta spodní. Horní můžete použít z dřívějších návodů. Takovou základní mollovou tóninou je A moll, proto šipka ukazuje na A. Zase posouváním šipky si najdete tóninu, která vám nelépe vyhovuje. Tentokrát nebudu uvádět kadence, ale můžete si základní akordy procvičit (případně transponovat) na těchto písničkách. Slavíci z Madridu a na Ryvolově písničce Ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Vedlejší akordy najdete zase v písni Ďáblovo stádo (Nebeští jezdci) a ve Wabiho Hudsonských šífech.

Poznámka na závěr: Písničky v mollových tóninách často používají i vypůjčené akordy z tónin durových. Často kombinují moll i dur a to v tzv. paralelních tóninách. Uvedu příklad některých paralelních tónin: Amoll/Cdur; Dmoll/Fdur; Emoll/Gdur. Určitě si dokážete nastavit pravítka pro transpozici a najít další kombinace, které potřebujete.
Také jsou často písničky napsané tak, že sloka je v moll a refrén v dur. Bývá to často přechod do paralelní tóniny (př. Amoll do C dur), nebo do stejnojmenné tóniny (př. Amoll do A dur). Možná je to už pro někoho složitější. V této lekci je hlavní naučit se ty tři základní mollové akordy ve svých oblíbených tóninách. Tóniku-moll, subdominantu-moll, a dominantu-dur. K tomu ostatnímu se můžete vrátit až později, až budete pociťovat potřebu se to naučit.

Jak na uke akordy 4 – Kadence

Autorem tohoto příspěvku je Jiří Cvrkal, děkujeme !

Všechny díly seriálu: 1-  Transpozice2 – Hlavní akordy3 -Vedlejší akordy4 – Kadence5 – Mollové tóniny6 – Mimotonální dominanty

KADENCE lidově “kolečka”, angl. Turnaround

Nyní již můžeme pomocí posouvání pravítek hrát kadence v každé tónině. Co jsou to kadence. Je to nějaký ustálený postup akordů, který se opakuje v mnoha písničkách. Uvádím takové dvě nejběžnější a třetí potom pro ověření, že jste celou tuhle problematiku pochopili.

Pozn: Mollové akordy se značí příponou “mi” nebo někdy jen “m”. Ami nebo Am. Ještě jednou připomínám, že se u dominantních akordů většinou používá dom. septakord. Zase z toho nedělejte vědu. Jako dominanta vám vychází třeba D, tak ji jednoduše změníte na D7 a příslušný hmat si najdete v tabulkách akordů. Všechno je nejlepší vyzkoušet si na nějakých písničkách. Ve známé písni Dajána se např. opakuje kadence 2 stále dokola.

Věřím, že některým začátečníkům tyhle jednoduchá pravidla pomohou do začátku a jejich učení a nebudou a akordech tolik tápat.

Jak na uke akordy 3 – Vedlejší akordy

Autorem tohoto příspěvku je Jiří Cvrkal, děkujeme !

Všechny díly seriálu: 1-  Transpozice2 – Hlavní akordy3 -Vedlejší akordy4 – Kadence5 – Mollové tóniny6 – Mimotonální dominanty

Vedlejší akordy

Navazuji na svůj příspěvek pro úplné začátečníky. Minule jsem vysvětlil co jsou to tři základní akordy v každé tónině a věřím, že to nebylo těžké pochopit a stejně tak nebude těžké pochopit vedlejší akordy. Tyto jsou na rozdíl od těch hlavních mollové. Jsou to akord na II. III. a VI. stupni. Pokud si doplníte tabulku z minulého příspěvku podle přiloženého obrázku, získáte tak přehled o vedlejších akordech ve všech tóninách.