Jak na uke akordy 4 – Kadence

Autorem tohoto příspěvku je Jiří Cvrkal, děkujeme !

Všechny díly seriálu: 1-  Transpozice2 – Hlavní akordy3 -Vedlejší akordy4 – Kadence5 – Mollové tóniny6 – Mimotonální dominanty

KADENCE lidově „kolečka“, angl. Turnaround

Nyní již můžeme pomocí posouvání pravítek hrát kadence v každé tónině. Co jsou to kadence. Je to nějaký ustálený postup akordů, který se opakuje v mnoha písničkách. Uvádím takové dvě nejběžnější a třetí potom pro ověření, že jste celou tuhle problematiku pochopili.

Pozn: Mollové akordy se značí příponou „mi“ nebo někdy jen „m“. Ami nebo Am. Ještě jednou připomínám, že se u dominantních akordů většinou používá dom. septakord. Zase z toho nedělejte vědu. Jako dominanta vám vychází třeba D, tak ji jednoduše změníte na D7 a příslušný hmat si najdete v tabulkách akordů. Všechno je nejlepší vyzkoušet si na nějakých písničkách. Ve známé písni Dajána se např. opakuje kadence 2 stále dokola.

Věřím, že některým začátečníkům tyhle jednoduchá pravidla pomohou do začátku a jejich učení a nebudou a akordech tolik tápat.